Dekret dotyczący dyspensy

Komunikat Biskupa Tarnowskiego dotyczący zniesienia dyspensy

Drodzy Diecezjanie!

Dostrzegamy wyraźnie, że w ostatnich tygodniach pandemia traci na sile. Dziękujemy więc Bogu, że wysłuchuje naszych modlitw o zmiłowanie oraz ludziom, którzy nie szczędzą swojego czasu i sił w walce o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

W kontekście łagodzenia kolejnych obostrzeń i w nawiązaniu do uchwały biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski pragnę Was poinformować, że z dniem dzisiejszym znoszę ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, której udzieliłem 16 października ubiegłego roku. Przypominam więc, że duchowa łączność z ofiarą Mszy Świętej za pośrednictwem mediów nie jest już wystarczająca dla wypełnienia tego obowiązku, za wyjątkiem osób chorych i tych, którzy nie mogą opuścić swoich domów.

W tym miejscu chcę Wam serdecznie podziękować za wielkie świadectwo wiary, które daliście w minionych miesiącach naznaczonych różnego rodzaju ograniczeniami. Wasze przywiązanie do Jezusa obecnego w Eucharystii budziło podziw i budowało duszpasterzy. Wielu z Was swoją postawą wyznało za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Tych zaś, którzy zwątpili i odeszli zapraszam do powrotu, by w Chrystusie obecnym w Eucharystii odnaleźli życiodajną siłę i pokój serca. Jednocześnie proszę duszpasterzy, by jeszcze bardziej uczynili swoją parafię domem, do którego będzie chciało się wracać.

Wszystkich Was proszę o dalsze przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa, abyśmy mogli jak najszybciej powrócić do sytuacji, w której już bez żadnych ograniczeń będziemy mogli wyznawać naszą wiarę. Jednocześnie ponownie zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych.

Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny oraz za wstawiennictwem św. Szymona z Lipnicy. Niech wypraszają nam obfite błogosławieństwo i łaskę całkowitego ustania pandemii.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Boże Ciało i Złoty Jubileusz

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni, by podczas uroczystej mszy Świętej dziękować Bogu za dar Eucharystii ale w sposób szczególny był to dla nas dzień dziękczynienia za Sakrament Kapłaństwa, gdyż świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. dra Andrzeja Jedynaka – naszego Czcigodnego Rodaka.

Eucharystię celebrował Jubilat, którego powitali przedstawiciele parafii wraz z dziećmi i młodzieżą. Okolicznościowe życzenia i gratulacje przekazał również miejscowy proboszcz – ks. Józef Golonka, który przywitał nie tylko Jubilata, ale również towarzyszących mu kolegów – ks. Prałata Stanisława Tabora – również Złotego Jubilata i ks. Prałata Józefa Dobosza. Okolicznościowe Słowo Boże skierował do zebranych świętujący w tym dniu 30-stą rocznicę święceń kapłańskich ks. dr Andrzej Sułek.

Po Mszy Świętej licznie zebrani wierni przeszli w procesji Eucharystycznej do tradycyjnie przygotowanych czterech ołtarzy by prosić o błogosławieństwo Boże dla naszej wspólnoty parafialnej, dla naszych rodzin i dla całego świata.

Bierzmowanie

01.06.2021r. w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy J.E. ks. bpa Stanisława Salaterskiego, który udzielił młodzieży z naszej parafii a także z parafii: Jaworsko, Łysa Góra, Gwoździec, Dębno, Łoniowa i Niedźwiedza Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy i aktywnego udziału w życiu parafii, gdyż pielęgnowanie tych działań, choć nie łatwe we współczesnym świecie, stanie się okazją do rozwoju duchowego, który musi iść w parze z rozwojem fizycznym oraz intelektualnym.

Odszedł do wieczności

05.05.2021 roku po krótkiej chorobie odszedł po nagrodę do Domu Ojca Pan Stanisław Florek – długoletni organista parafii w Porąbce Uszewskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się wprowadzeniem ciała ś.p. Pana Stanisława do kościoła parafialnego w Porąbce Uszewskiej w sobotę o godz. 13:00, następnie będzie miała miejsce modlitwa różańcowa a po niej o godz. 13:30 będzie sprawowana Msza Święta Pogrzebowa. Złożenie ciała ś.p. Pana Stanisława do rodzinnego grobowca będzie miało miejsce na cmentarzu w Zbylitowskiej Górze.

Stanisław Florek pochodził ze Zbylitowskiej Góry, ukończył Studium Organistowskie w Przemyślu i od 60 lat niemal nieprzerwanie posługiwał w parafii w Porąbce Uszewskiej. Pracował u boku 4 proboszczów i ponad 20 wikariuszy. Pan Stanisław założył i prowadził parafialny chór oraz kapelę. Odznaczał się wielką kulturą osobistą i niegasnącym zapałem.

Transmisje internetowe

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia korzystając z transmisji internetowej z naszego kościoła na naszym kanale YouTube: PARAFIA PORĄBKA USZEWSKA

https://www.youtube.com/channel/UCWImHKWRztud7CNf9l9oYRQ/featured

Transmitowane będą:

 1. w czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00,
 2. w piątek – liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00,
 3. w sobotę – Wigilia Paschalna o godz. 19.00,
 4. w niedzielę – suma o godz. 10.00.

Nowy adres strony internetowej

Nasza strona internetowa dotychczas prowadzona była na serwerze diecezjalnym, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru serwerowni we francuskim Strasburgu. Byliśmy zatem zmuszeni do wykupienia nowego serwera oraz zmienienia dotychczasowego adresu strony internetowej naszej parafii.

Mamy nadzieję, że znaleźliście nas Państwo z łatwością.

Redakcja strony

Wskazania Biskupa Tarnowskiego na Wielki Tydzień

W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Ponadto w trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, ustanawiam następujące normy dla Diecezji Tarnowskiej:

 1. Proszę kapłanów, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, zaś wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale uwzględnili także godziny wieczorne, aby osoby wracające z pracy miały możliwość przystąpienia do tego sakramentu. W ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej należy poinformować wiernych o godzinach dyżurów, uczulając na to, że spowiedź w sąsiednich większych parafiach może być wręcz niemożliwa ze względu na dużą liczbę penitentów.
 2. Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.00. Zapraszam na nią jedynie księży dziekanów, prepozytów kapituł, a także księży pracujących w Kurii oraz instytucjach diecezjalnych.
 3. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego w miarę możliwości starajmy się zorganizować w sposób tradycyjny (w oparciu o wskazania Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej), uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje.
 4. We Mszy Wieczerzy Pańskiej, należy pominąć obrzęd obmycia nóg.
 5. W Liturgii Męki Pańskiej:
  a) W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r.
  b) Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  c) Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.
  d) Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.
  e) Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.
 6. Należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, lub chorzy w domach (nie wolno rozdawać jej nawet przy okazji nabożeństwa drogi krzyżowej). Ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, warto przypomnieć, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk.
 7. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować na placu przykościelnym, lub w innym stosownym miejscu na zewnątrz budynku. W tym przypadku nie obowiązuje limit uczestników zgromadzenia, a jedynie przepisy dotyczące zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. Należy przy tym zadbać o odpowiednie nagłośnienie, zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcić do nawiedzenia Grobu Pańskiego.
 8. Mając na uwadze, że obrzęd błogosławieństwa pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi), proszę duszpasterzy o wygłoszenie wtedy krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych.
 9. Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy. (Aby pobrać, KLIKNIJ TUTAJ)
 10. Bardzo proszę, aby w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy umożliwić o wyznaczonych godzinach przyjęcie Komunii św. wiernym, którzy będą łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy św. za pośrednictwem mediów.

Życząc wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia oraz zawierzając nas wszystkich opiece Najświętszej Maryi Panny, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Spotkanie pielgrzymów grupy nr 5

W szczególnych okolicznościach, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce zmierza w dniach 17-25.08 XXXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Ponieważ ma ona w tym roku inny charakter, gdyż konkretnego dnia pielgrzymują tylko trzy grupy, w pozostałe dni ks. Grzegorz Sroka – przewodnik „piątki” postanowił zbierać grupę pielgrzymów a także tych, którzy pragną duchowo łączyć się na wspólnej Eucharystii i modlitwie apelowej.

W porąbeckiej grocie spotkaliśmy się 18.08 o godz. 19:30, wspólnie przeżywaliśmy uroczystą Eucharystię, której przewodniczył ks. Grzegorz w asyście ks. Józefa Gurgul – proboszcza z Iwkowej oraz naszego ks. Wikariusza. W kazaniu przewodniczący liturgii przybliżał przypowieść o Marnotrawnym Synu, w której każdy winien odnaleźć siebie.

Spotkanie zakończył śpiew Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 w łączności z częstochowskim sanktuarium oraz rozważanie apelowe i wspólne rozważanie tajemnic różańca świętego.

GALERIA

Uroczystość Wniebowzięcie NMP – dożynki

Tradycyjnie już 15.08 w naszej grocie zgromadzili się tłumnie parafialnie i goście, by dziękować dobremu Bogu przez ręce Matki Najświętszej za zebrane plony ziemi. Uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Kustosz Józef Golonka. W homilii kaznodzieja odnosząc się do różnych nieszczęść i kataklizmów jakie nawiedzały różne części naszego globu podkreślił, że tym więcej winniśmy dziękować Panu Bogu i Matce Bożej za tegoroczne plony oraz za wszelkie dobro, jakie nas spotyka. W historii Polski 15.08 był również dniem szczególnym, wszakże świętowaliśmy w tym roku dokładnie 100. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, modliliśmy się zatem podczas tej Eucharystii prosząc o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla rządzących, dla Wojska Polskiego w dniu ich święta oraz dla wszystkich rodaków w kraju i za granicą.

GALERIA

Wakacyjny wyjazd młodzieży

W dniach 19-24.07 młodzież naszej parafii wraz z księdzem wikariuszem udała się na wakacyjny wypoczynek pt. „Z Ewangelią w kajaku” do Roztoczańskiego Parku Narodowego – do miejscowości Zwierzyniec. Młodzi ludzie wzięli udział w spływie kajakowym rzeką Wieprz, zwiedzali również Zamość oraz Sandomierz. Nie zabrakło także różnych atrakcji, do których zaliczyć należy laserowi paintball, park linowy czy kręgle. Każdego dnia, centralnym punktem była Eucharystia, dzięki czemu młodzież integrowała się wokół Tego, który ich połączył – wokół Chrystusa. Młodzi ludzie wraz z księdzem opiekunem rozważali również Słowo Boże a także wspólnie modlili się w intencjach, jakie były im bliskie. Już za rok kolejny wyjazd. Może pojedziesz z nami?