Grupy parafialne

Caritas          

Parafialny Zespół Caritas tworzą osoby, które angażują się w pomoc chorym, biednym i potrzebującym.
Celem Zespołu jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji. Parafialny Zespół Caritas koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 25 chłopców z czego 10 jest ministrantami a 15 lektorami. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest zadanie Liturgicznej Służby Ołtarza – służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Nad rozwojem umiejętności ministrantów i lektorów a także nad przebiegiem liturgii czuwają czterej ceremoniarze.Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna to wspólnota skupiająca dziewczęta w wieku szkolnym. Dziewczęta biorą udział w procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, niosąc poduszki i feretrony. Regularnie rozwijają swoje umiejętności rozwijając kolejne sprawności. Dziewczęta z DSM-u tworzą również scholę, która jeden raz w miesiącu pełni posługę muzyczną podczas Eucharystii.Chór parafialny

Chór parafialny jest wspólnotą osób, których pasją jest śpiew. Ubogacają oni przestrzeń liturgii pięknem śpiewu mono i polifinicznego. Chór parafialny skupia około 25 osób i tradycyjnie śpiewa nie tylko podczas wielkich uroczystości, ale również i podczas tych skromniejszych, jak choćby comiesięczne spotkanie modlitewne ze św. Janem Pawłem II, ubogacając piękną gamą zadumy celebrację Eucharystii i okolicznościowych nabożeństw. Bywa również, że chór parafialny śpiewa przy akompaniamencie kapeli, która również powstała przy parafii.Stowarzyszenie Kolpinga

W grudniu 2012 roku przy parafii w Porąbce Uszewskiej powstało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, liczące 30 osób. Jak głosi Akt Założycielski Stowarzyszenia: Rodzina Kolpinga jako katolicka rodzinna i życiowa wspólnota kształcenia i akcji, stawia za cel zaszczepienie swym członkom umiejętności spełniania się w roli chrześcijanina w świecie, a tym samym w małżeństwie, rodzinie, pracy, czasie wolnym, Kościele, Społeczeństwie i Państwie.
W praktyce cele zawarte w statucie realizujemy przez Kolpingowski Klub Seniora. Jego działaniem są cykliczne spotkania tematyczne. Dają one możliwość spotkań, dyskusji i poznawania ciekawych osób. Inicjatorkami tego pomysłu są Władysława Zych i Anna Herbert.Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, których celem jest nasycenie różnych przestrzeni życia społecznego wartościami chrześcijańskimi. Akcji Katolickiej przez własną formację duchową i intelektualną tworzą oraz współtworzą przestrzenie oddziaływania wartościami chrześcijańskimi na innych członków wspólnoty parafialnej i szeroko rozumianego społeczeństwa. W naszej parafii do Akcji Katolickiej należy kilkanaście osób, podejmują oni różne działa, do których należy:

  • organizacja jasełek i misterium wielkanocnego,
  • akcje charytatywne,
  • współpraca w organizacji festynów oraz koncertów.


Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej powstało dnia 16. października 1917 roku w Rzymie; założył je polski franciszkanin Ojciec Maksymilian Maria Kolbe Historia Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii sięga 1987 roku. Obecnie Rycerstwo Niepokalanej zrzesza osoby, pragnące przez oddanie siebie Maryi i indywidualną modlitwę wstawiać się za całym światem u Maryi – Matki Kościoła. Nasz oddział posiada również sztandar, z którym występuje na uroczystościach parafialnych oraz ogólnodiecezjalnych. Rycerstwo Niepokalanej wspiera również wiele inicjatyw parafialnych i diecezjalnych.Róże różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc, jest ona podawana przez Ojca Świętego i prezentowana po prymarii w II niedzielę miesiąca, podczas zmiany tajemnic.
W naszej parafii działa 25 róż różańcowych, których zadaniem jest prócz codziennej modlitwy również prowadzenie różańca w kościele lub w grocie w konkretnym dniu miesiąca, który mają wyznaczony w grafiku.


 DATA PROWADZĄCY
1 dzień miesiąca Siostry Zakonne
2 dzień miesiąca Dziewczęca Służba Maryjna
3 dzień miesiąca Grupa Młodzieżowa
4 dzień miesiąca Rodzina Kolpinga
5 dzień miesiąca Caritas
6 dzień miesiąca Poradnia Rodzinna
7 dzień miesiąca Chór Parafialny
8 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Stanisławy Gajda
9 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Agnieszki Jewuła
10 dzień miesiąca Akcja Katolicka
11 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Kazimierza Gurgula
12 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Janiny Mietła
13 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Zofii Mleczko
14 dzień miesiąca  Róża Różańcowa – P. Julii Gurgul
15 dzień miesiąca –  –  –  –  –
16 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Romana Kapusty
17 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Józefa Kurala
18 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Anny Hojnowskiej
19 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Wiesława Fejkiela
20 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Jana Brzeźnego
21 dzień miesiąca Rycerstwo Niepokalanej
22 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Teresy Pabian
23 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Marii Migdał
24 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Heleny Hebda
25 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Heleny Mleczko
26 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Władysławy Franczyk
27 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Anny Łagosz
28 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Wiesławy Wójtowicz
29 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Anny Jewuła
30 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Marii Hebda
31 dzień miesiąca Róża Różańcowa – P. Stanisława Bacy