Siostry zakonne

Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej posługują w naszej parafii od ponad 100 lat.

Do parafii sprowadził je ówczesny proboszcz – ks. Jan Pałka. Pierwotnie troszczyły się o otoczenie kościoła oraz groty, a ich głównym zadaniem było prowadzenie ochronki dla dzieci.

Obecnie Siostry prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych i chorych.

W roku 2019 został poświęcony i oddany do użytku nowy Dom Zgromadzenia Sióstr, dzięki czemu zwiększyła się ilość Sióstr, mieszkających w naszej parafii.

Obecnie mamy 8 Sióstr:
s. Agata Gurba – Siostra Przełożona, Dyrektor DPS
s. Jadwiga Słabosz – pracownik DPS
s. Ewa Świerczek – pracownik DPS
s. Agata Gunia – pielęgniarka w DPS
s. Barbara Bylica – pielęgniarka DPS
s. Teresa Gurba – s. rezydentka
s. Anna Gurba – s. rezydentka
s. Barbara – zakrystianka13. s. Małgorzata Pabjan (ur. 1965)
12. s. Jadwiga Gawlik (ur. 1965)
11. †  s. Gizela Ogar 
10. † s. Krystyniana Nowak (Anna) 
9. † s. Monika Mietła (Maria)
8. † s. Cecylia Góral (Genowefa) 
7. † s. Benedykta Mleczko (Adela) 
6. † s. Paula Nowak (Maria-Teresa) 
5. † s. Filipina Gurgul (Zofia) 
4.†  s. Adolfina Mrożek (Maria) 
3.† s. Polikarpa Migda (Anna) 
2. † s. Emarcjanna Gajda (Antonina)
1. † s. Benigna Sułek (Maria)