Szlakiem sanktuariów w Porąbce Uszewskiej

Inicjatorem budowy Groty Matki Bożej z Lourdes był ks. Jan Palka, ówczesny wikariusz parafii w Porąbce Uszewskiej. Około 1900 roku odbył on pielgrzymkę do Lourdes. Zachwycony tym, co przeżył postanowił wybudować w miejscowej parafii grotę, która przybliżałaby wiernym miejsce objawień Maryi.

Jak mówi proboszcz ks. Józef Golonka, pomysł budowy Groty spotkał się z wielkim uznaniem parafian, którzy podjęli się jej budowy.

– Rozpoczął starania, aby wybudować grotę za istniejącym wówczas drewnianym kościołem. I kiedy był już gotowy materiał do wybudowania groty, ks. Palka nie zgłosił budowy groty w kurii, była to można powiedzieć samowolka. Dlatego ks. biskup przeniósł ks. Palkę do Ryglic z myślą, że zebrany materiał posłuży do budowy nowego kościoła, stało się jednak inaczej.

rdn.pl/od-samowolki-do-polskiego-lourdes