Niedziela Chrztu Pańskiego – 8.01.2024 r.

1. Msze św. o godz. 7.00, 10.00  i 16.00.

2. W środę o godz. 17.00 Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

3. W piątek Msza św. wieczorna z Koronką do Bożego Miłosierdzia

4. Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu dezynfekowali i sprzątali kościół. W tym tygodniu prosimy grupę od Pani Heleny Jedynak do Jewuła Danuty z PU = Wschód .

5. Serdecznie zapraszamy na Spektakl Bożonarodzeniowy zatytułowany „Jasełka między nami”, który zostanie wystawiony w Domu Strażaka w Porąbce Uszewskiej w sobotę (13.01.) o godz. 15.00 i 18.00 oraz w niedzielę (14.01.) również o godz. 15.00 i 18.00.

6. Przypominamy o zgłaszaniu chętnych do udziału w przeglądzie kolęd który odbędzie się 21 stycznia po wieczornej Mszy św.

7. Dnia 20 stycznia to jest w następną sobotę zapraszamy na spotkanie i kolędowanie  na plebanii osoby starsze.

8. Wójt Gminy Dębno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.01.2024 r. do 09.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dębno w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekt II zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębno. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.02.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębno w Sali Narad. Ewentualne uwagi do wykładanych dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 r. Zakres II zmiany studium obejmuje postanowienia studium w zakresie: zasad lokalizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii;; zmiany i uzupełnienia ustaleń w zakresie wskaźników urbanistycznych; uzupełnienia ustaleń w zakresie odstępstw oraz interpretacji zapisów studium na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kolęda w tym Tygodniu

Poniedziałek 8.01.2024

Ks. Proboszcz  – godz. 13.00 Doły Zachód: Od Zakrzewski Kryspin do Góral Gerard 

Wtorek 9.01.2024       

  1. Ks. Proboszcz  – godz. 13.00  Doły Zachód:  Bodura Antoni do Piekarz Stanisław

 2. Ks. Katecheta – godz. 13.00  – Doły Wschód  Kawa Kazimierz do Sacha Jan